Wetenschappelijke stage

2019-2020

Doel vak

Studenten voeren een klein welomschreven onderzoeksproject uit op een
deelgebied van de tandheelkunde, beschrijven het onderzoek in de
scriptie en verdedigen het onderzoek middels een presentatie binnen de
sectie waar het onderzoek is uitgevoerd.

Competenties waaraan wordt gewerkt vallen onder domein IIa,,b, c, d , e
en f alsmede domein VII van het raamplan. De koppeling van
competenties aan leerdoelen en beoordelingscriteria is vastgelegd in een
toetsmatrijs te vinden in de canvas cursus.

Inhoud vak

Dit blok is bedoeld om studenten een wetenschappelijke verdieping te
geven en hen kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek. Door
niet alleen over onderzoek te lezen, maar ook door het zelf uitvoeren
ervan wordt een kritische wetenschappelijke houding bevorderd. Dit is
o.a. van belang om nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen.
Studenten lopen een wetenschappelijke stage/verdieping onder begeleiding
van een gepromoveerd medewerker van ACTA bij één van de
onderzoeksgroepen van ACTA of een daaraan gelieerde groep. Tijdens de
stage wordt een praktisch onderzoek of literatuuronderzoek (systematisch
of scoping review) uitgevoerd naar een voor het tandheelkundig vakgebied
relevante onderzoeksvraag.

Onderwijsvorm

Introductiecollege en site visits
Stage
Werkgroep statistiek

Toetsvorm

Het blok wordt afgesloten met een scriptie (bachelor thesis). De
beoordeling geschiedt op basis van de wijze van uitvoering van de stage
(50%), de scriptie (30%) en de eindpresentatie (20%).
Elk van deze drie onderdelen dient met een voldoende afgesloten te
worden.

Vereiste voorkennis

Het blok mens en wetenschap in BA 1 moet zijn afgerond met een
voldoende.

Literatuur

De gebruikte literatuur wordt door de student grotendeels zelf verzameld
en wordt bepaald door het gekozen project.

Doelgroep

3e jaars bachelorstudenten

Overige informatie

Gedurende het blok maakt de student zoveel mogelijk deel uit van de
afdeling/sectie van waaruit het project wordt begeleid. Aan het eind van
het blok presenteert iedere student de uitkomsten van zijn/haar project
aan de sectie waar de stage is uitgevoerd en beschrijft de resultaten
van het onderzoek in een scriptie.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten werken als duo of alleen aan een onderzoeksproject bij 1 van de onderzoeksgroepen van ACTA of daaraan gelieerde groep onder begeleiding van een ACTA-onderzoeker. Voorafgaand aan het blok worden studenten geïnformeerd over de stage en maken zij via sitevisits kennis met de verschillende onderzoeksgroepen van ACTA. Op basis van de projectomschrijvingen en de sitevisits geven studenten hun voorkeuren aan. Studenten mogen een eigen onderzoeksproject indienen. Voorwaarde is dat er een interne begeleider van ACTA het onderzoek (mee) begeleid. Deze vrije projecten kunnen via de begeleider worden aangemeld bij de blokcoördinator tot 2 weken voor het introductiecollege.

Toelichting Canvas

Relevante informatie over bijvoorbeeld projecten wordt bekend gemaakt
via de canvas cursus Wetenschappelijke stage.

Informatie voor begeleiders/beoordelaars is te vinden via
WETSTAGE_begeleiders&beoordelaars

Aanbevolen voorkennis

Afgerond blok tandarts en wetenschap.

Algemene informatie

Vakcode T_WETSTAGE
Studiepunten 16 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. ir. M.H. van der Veen
Examinator dr. ir. M.H. van der Veen
Docenten dr. ir. M.H. van der Veen
dr. A.J. van Wijk
dr. I.H.A. Aartman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Overig