Bachelorscriptie Filosofie

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van vaardigheid in het schriftelijk behandelen en
uitwerken van een thema op het gebied van de historische filosofie, de
praktische filosofie of de theoretische filosofie.

Inhoud vak

In overleg met de docent wordt een onderwerp gekozen, de
probleemstelling, opzet scriptie en tijdsplanning gespecificeerd, en te
bestuderen literatuur vastgesteld.

Onderwijsvorm

De student neemt voor de begeleiding van de scriptie contact op met een
docent in dienst van de afdeling Filosofie FGW. Studenten die zich nog
oriënteren op mogelijke onderwerpen, of zich afvragen welke
docent een bepaald onderwerp zou kunnen begeleiden, kunnen contact
opnemen met de Bachelor coördinator.

Toetsvorm

De scriptie is een geschreven werkstuk. Verdere criteria omtrent o.a.
omvang, vorm en conventies zijn te vinden in de scriptiehandleiding.

Algemene informatie

Vakcode W_BASCR
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.C.M. Roothaan
Examinator dr. A.C.M. Roothaan
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: