Vaardigheden: Academisch Nederlands

2019-2020

Doel vak

• Studenten hebben kennis van en inzicht in de kenmerken van
academisch Nederlands, zowel in termen van de algemene eigenschappen als
in termen van de talige kenmerken van dit Nederlands;
• Studenten hebben kennis van mogelijke specifieke kenmerken van
het academisch Nederlands zoals dat in gebruik is bij de opleiding
filosofie;
• Studenten hebben inzicht in hun individuele problemen met de
formele registers van het Nederlands, en weten wat ze moeten doen om die
problemen te remediëren;
• Studenten zijn in staat om correcte alinea’s te produceren die
voldoen aan de eisen op het gebied van informatiestructuur, coherentie,
zinsvermenging en stance.

Inhoud vak

In dit vak verdiepen we ons in het soort Nederlands dat bekend staat als
‘academisch Nederlands’: het formele register dat wordt toegepast in
academische teksten. Aan de orde komen een aantal bepalende kenmerken
van academisch Nederlands, op het gebied van tekstsamenhang, thematische
continuïteit, zinscomplexiteit, toonzetting en retorische strategieën.
Daarbij gaat het er niet alleen om dat je uiteindelijk veel weet van de
eigenschappen van academisch Nederlands, maar vooral dat je je eigen
teksten (voorzover die moeten functioneren in de context van je
studie) in effectief academisch Nederlands leert schrijven Met het oog
daarop ben je in de werkcolleges, practica en bijeenkomsten in het
schrijflab veel bezig met het analyseren en zelf schrijven van teksten
in academisch Nederlands.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: twee uur per week in de weken 1-3
Werkcolleges: twee uur per week in de weken 1-3
Practica: twee uur per week in de weken 1-4
Schrijflab: twee uur per week in de weken 1-4
Bij de werkcolleges, practica en de bijeenkomsten in het schrijflab is
aanwezigheid verplicht.

Toetsvorm

Toetsen (20%) en Schrijfopdrachten (80%).

Literatuur

Artikelen (worden beschikbaar gesteld).

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten van de bachelor Filosofie.

Toelichting Canvas

De studie-informatie en al het materiaal zal beschikbaar zijn via
Canvas.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_ACNL
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Onrust
Examinator dr. M.G. Onrust
Docenten dr. M.G. Onrust

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: