Vaardigheden: Argumentatie en logica

2019-2020

Doel vak

1. Het verwerven van basiskennis argumentatieleer en propositielogica.
2. Het verwerven van filosofische vaardigheden (die je nodig hebt in de
andere vakken van de opleiding Filosofie).

Inhoud vak

Beschouw typische filosofische stellingen: dat morele
verantwoordelijkheid niet vereist dat we anders zouden kunnen handelen,
dat kennis uit meer moet bestaan dan een opvatting die waar en
verantwoord is, dat de werkelijkheid uiteindelijk verkiesbaar is boven
geluk, en zo verder. De vraag is: hoe gaan filosofen eigenlijk te werk
als ze zulke stellingen verdedigen? En: hoe kunnen wij beoordelen of ze
het goed doen?

In dit vak leer je de basis filosofische vaardigheden, waaronder:
standpunten identificeren en argumenten reconstrueren; logisch geldige
redeneervormen herkennen; argumenten evalueren op geldigheid;
natuurlijke taal vertalen naar propositielogica, en afleidingen maken;
bestaande argumenten verbeteren en teksten herschrijven; definities
opstellen en tegenvoorbeelden herkennen; gedachte-experimenten
analyseren en evalueren; eigen standpunt formuleren en stapsgewijs
verdedigen in een betoog.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsvorm

Thuisopdrachten: 20% in totaal
Betoog: 20%
Schriftelijk eindtentamen: 60%

Literatuur

Tekstboek “Filosofische vaardigheden” (verkrijgbaar via de website van
de docent), en verdere teksten worden aangekondigd op Canvas.

Overige informatie

De taaltoets is een voorwaarde voor het toekennen van de behaalde
studiepunten.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_ARLO
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J.W. Wieland
Examinator dr. J.J.W. Wieland
Docenten dr. J.J.W. Wieland

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: