Modern Philosophy

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The student:
- Has a basic understanding of the history of modern philosophy,
specifically the period ranging from Descartes to Brentano;
- knows some of the important figures of this period (i.a. Descartes,
Leibniz, Hume, Du Chatelet, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Paulsen, and
Brentano) and their theories;
- can distinguish rationalist, empiricist, skeptical, critical,
idealist, and existential theories

Inhoud vak

- Introduction to the philosophers and theories mentioned above
- study of primary texts, individually and in class;
- the historical context in which these philosophers and theories
developed;
- the sense and use of history of philosophy;
- reading and understanding the original sources.

Onderwijsvorm

Lectures

Toetsvorm

Written examination

Literatuur

A selection of texts will be made available through Canvas.

Aanbevolen voorkennis

Courses in the history of ancient and medieval philosophy

Algemene informatie

Vakcode W_BA_MOEN
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Ierna MSc
Examinator dr. C. Ierna MSc
Docenten dr. C. Ierna MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: