Philosophy of Mind I

2019-2020

Doel vak

Na afloop van deze cursus ben je in staat:

- de filosofische problematiek rondom het lichaam-geest probleem te
beschrijven
- de belangrijkste posities ten aanzien van het lichaam-geest probleem
uit te leggen
- te laten zien hoe het lichaam-geest probleem is gerelateerd aan
vraagstukken over bewustzijn, sociale cognitie en vrije wil
- het belang te beschrijven van filosofische theorievorming voor
wetenschappelijk onderzoek en vice versa

Inhoud vak

De vraag hoe de menselijke geest zich verhoudt tot het menselijke
lichaam, oftewel het 'lichaam-geest probleem', wordt gezien als een van
de belangrijkste problemen in de filosofie. In deze inleidende cursus
bespreken we op systematische wijze de belangrijkste posities ten
aanzien van dit probleem (substantiedualisme, behaviorisme,
identiteitstheorie, functionalisme, eliminativisme, interpretationisme
en belichaamde cognitie). Tevens wordt een relatie gelegd met
vraagstukken die nauw verbonden zijn met het lichaam-geest probleem. Wat
is bewustzijn? Hoe begrijpen wij anderen? Hebben wij een vrije wil? Wat
kunnen de wetenschappen ons vertellen over de menselijke geest?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Literatuur

Slors, M., De Bruin, L. & Strijbos, D., The Philosophy of Mind, Brain &
Behaviour, Boom Uitgevers Amsterdam: 2015.
Aanvullende literatuur is beschikbaar op Canvas voor geregistreerde
studenten

Doelgroep

Eerstejaars studenten wijsbegeerte, bijvak studenten.

Overige informatie

Zie de studiehandleiding die voor aanvang van het college op Canvas
geplaatst zal worden.

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode W_BA_PHMI
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. ing. L.C. de Bruin
Examinator dr. ing. L.C. de Bruin
Docenten dr. ing. L.C. de Bruin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: