Bachelor Thesis Seminar: Phil. and Rhetorical Skills

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van deze cursus heb je geleerd om
1) Een goede scriptie opzet te schrijven
2) Een onderzoeksvraag als jouw eigen vraag te formuleren, en een
passende stijl te kiezen om deze te beantwoorden
3) Goed te onderscheiden tussen te hoofdvraag en de dub-vragen van
je these
4) Deze vragen te formuleren als filosofisch relevante vragen
5) De academische literatuur te zoeken die je nodig hebt om je
argumentatie op te baseren
6) Je onderzoek in de filosofische debatten te situeren waarin het
een rol kan spelen
7) Je these in te zetten voor verdere (publicatie) doelen

Inhoud vak

In deze cursus verwerf je de kennis van en het inzicht in de
filosofische en retorische vaardigheden die je nodig hebt om een goede
bachelor scriptie te schrijven.

Onderwijsvorm

Werkgroepen met praktische opdrachten.

Toetsvorm

Actieve deelname, voortgang maken met het opzetten en schrijven van de
scriptie en het voldoen van de opdrachten zijn voorwaarde om het vak met
een voldoende te kunnen afronden.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_TSEM
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.C.M. Roothaan
Examinator dr. A.C.M. Roothaan
Docenten dr. A.C.M. Roothaan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: