Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en tekstlezen 1

2019-2020

Doel vak

Doel van dit vak is studenten te leren op wat voor verschillende
manieren actueel maatschappelijke ontwikkelingen kunnen worden
geanalyseerd en bediscussieerd vanuit een filosofisch perspectief.
Studenten leren goed te luisteren naar anderen, hun argumenten te
analyseren en daarop te reageren vanuit hun eigen achtergrond. Er wordt
van studenten verwacht dat ze actief meedenken en zich mengen in het
groepsgesprek, zodat ze al doende leren om zichzelf helder, duidelijk en
pakkend uit te drukken in een filosofisch gesprek.

Inhoud vak

Tijdens het filosofisch actueel maatschappelijk gesprek wordt er steeds
één actueel maatschappelijk thema besproken (variërend van de Griekse
eurocrisis, het nieuwe werken en de gamificatie van onderwijs tot het
terrorisme en hedendaagse vluchtelingen problematiek). De thematiek van
de desbetreffende bijeenkomst zal steeds door de inleider van die dag
uiteengezet worden. Vaak zal een van de docenten een inleiding
verzorgen, maar dit kan soms ook gedaan worden studenten en
gastsprekers. Studenten dienen van te voren vragen te bedenken over de
tekst en het thema van die dag en die op het college naar voren te
brengen.

Onderwijsvorm

Dit college heeft de vorm van een werkgroep. Het thema van de bewuste
bijeenkomst wordt tenminste twee weken van tevoren bekend gemaakt aan de
studenten. Een inleidende en/of begeleidende tekst van de inleider wordt
tijdig toegestuurd zodat studenten voldoende tijd hebben om zich voor te
bereiden.

Toetsvorm

Toetsing van de student gebeurt in de vorm van een gemotiveerde
groepsbeoordeling door de docenten van diens of haar deelname aan het
college (kwaliteit van de vragen, de presentatie e.d.).

Literatuur

Literatuur wordt steeds ruim van de voren op Canvas bekend gemaakt.

Overige informatie

Van studenten en docenten wordt verwacht dat ze in principe aanwezig
zijn op deze bijeenkomsten. Bij verhindering wordt dit tijdig gemeld bij
de docenten.
Deze module wordt in 2018-19 niet aangeboden. Deze module wordt om het
jaar aangeboden met Filosofisch actueel maatschappelijk gesprek en
tekstlezen 2.

Aanbevolen voorkennis

De ingangseis voor dit college komt overeen met de toelatingseis voor
deze mastertrack.

Algemene informatie

Vakcode W_MA_CBMGT1
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M. Verbrugge
Examinator dr. A.M. Verbrugge
Docenten dr. H. Sheikh
prof. dr. G.J. Buijs
dr. A.M. Verbrugge
dr. ir. G.J.E. Rutten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: