Cultuur en Bestuur: Literatuurstudie 1

2019-2020

Doel vak

De student verdiept en verbreeedt kennis en inzicht aangaande de
filosofische thema's die in de colleges aan de orde zijn geweest,
waarbij de persoonlijke voorkeur van de student kan worden ingebracht.

Inhoud vak

In overleg met een docent uit het programma en in aansluiting op de
belangstelling van de student kan gekozen worden uit een aantal
literatuurpakketten.

Onderwijsvorm

Zelfstandige bestudering van literatuur.

Toetsvorm

Schriftelijke opdrachten, te bepalen door de docent. De literatuurstudie
wordt veelal afgesloten met een paper.

Literatuur

Afhankelijk van onderwerp.

Algemene informatie

Vakcode W_MA_CBT1
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M. Verbrugge
Examinator dr. A.M. Verbrugge
Docenten dr. A.M. Verbrugge

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: