Philosophy of Law. Classic Texts

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

The main objective is to learn to read difficult primary philosophical
treatises, from beginning to end.

Inhoud vak

Students read a classic text in legal/political philosophy.

Onderwijsvorm

Every course week students read the assigned chapter(s) and hand in, a
day
before each class, brief Introductions (750-1000 words) in which (a)
the text is summarized, (b) the key interpretive choices are justified
and (c) the main problems are discussed. In class the chapters and
introductions are discussed.

Toetsvorm

To be decided.

Literatuur

To be decided.

Algemene informatie

Vakcode W_MA_PLCT
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.J. Wolthuis
Examinator dr. A.J. Wolthuis
Docenten dr. A.J. Wolthuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: