Academische vaardigheden en tutoraat Natuur- en Sterrenkunde

2019-2020

Algemene informatie

Vakcode XBU_0015
Studiepunten 2 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. J.J.M. Peters
Examinator
Docenten drs. J.J.M. Peters

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege