Chaotische Dynamische Systemen

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/73375

Overige informatie

This course is offered at the UvA. For more information contact: FNWI
Education
Service Centre, Science Park 904, servicedesk-esc-science@uva.nl, +31
(0)20 525 7100.
Enrolment via https://m.sis.uva.nl/vakaanmelden is required.

Algemene informatie

Vakcode XBU_41003
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. A.J. Homburg
Examinator prof. dr. A.J. Homburg
Docenten prof. dr. A.J. Homburg

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege