Veiligheidstoets

2019-2020

Doel vak

Het doel van de veiligheidstoets is het toetsen van de basiskennis over
veiligheid op en om het laboratorium. Deze basiskennis kan worden
opgedaan tijdens het college en tijdens de
facultaire introductie en door de stof door te nemen die beschikbaar
wordt gesteld op Canvas.

Inhoud vak

In deze module leert u een aantal richtlijnen kennen voor veilig werken.
Werken in en rond de VU in laboratoria en andere werkruimten vereist dat
men zich bewust is van deze richtlijnen en ernaar handelt.
Ongevallen kunnen juist plaatsvinden door onvoldoende kennis van de
gevaren en het veronachtzamen van de veiligheidsregels. Door naar de
richtlijnen te handelen en deze toe te passen kan niet alleen materiële
schade, maar
ook menselijk leed worden voorkomen. Tevens vindt u in het begeleidende
boekje een aantal richtlijnen voor milieubewust werken.
Laboratoriumwerkzaamheden kunnen het milieu op velerlei wijze belasten
(gebruik van schadelijke stoffen, energie, koelwater etc.). De
richtlijnen beogen de negatieve invloeden op het milieu zo gering
mogelijk te laten zijn.

Onderwijsvorm

1 college, verder zelfstudie en toetsing via Canvas
Zoek de cursus "FEW_VEILIGHEIDSTOETS_9999_1" op Canvas en enroll.
Daarna kan de stof worden bekenen en de toets worden gemaakt.

Toetsvorm

Online toets op Canvas die individueel gemaakt wordt.
Je hebt max. 3 pogingen om minimaal 27 van de 36 vragen goed te
beantwoorden. Tijdens de toets is er geen tijdslimiet.

Literatuur

Veiligheidsboekje en overige info via Canvas

Doelgroep

1SBI

Overige informatie

De veiligheidstoets moet met goed gevolg zijn afgerond, anders kan niet
worden ingeschreven voor het practicum natuurkunde voor SBI ( X_420193).
Deadlines zullen worden gecommuniceerd via de Canvas site van deze toets
X_000022.

Afwijkende intekenprocedure

Eerste jaars studenten worden in principe ingeschreven op het vak (X_000022), maar moeten zich wel zelf aanmelden via Canvas "FEW_VEILIGHEIDSTOETS_9999_1"

Aanbevolen voorkennis

geen

Algemene informatie

Vakcode XB_000022
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. P. van Hoorn
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: