Bachelorproject Medische Natuurwetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het bachelor eindproject is de proeve van bekwaamheid van de
bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen. De proeve van
bekwaamheid houdt in dat de student laat zien dat die de kennis en
vaardigheden op het gebied van experimenteren, gebruik van theoretische
modellen, data-analyse, mondelinge en schriftelijke presentatie, e.d.,
die in de bachelorfase aan de orde geweest zijn, kan toepassen in een
project van enige omvang. De proeve van bekwaamheid vormt de wettelijk
verplichte afsluiting van de bacheloropleiding en dient individueel te
worden uitgevoerd.

Inhoud vak

Het bachelorproject wordt individueel verricht en is bedoeld als
afsluiting van de bachelorstudie Medische Natuurwetenschappen. De
invulling
verschilt per student en per onderzoeksgroep en wordt bepaald in
overeenstemming met de begeleider. Een student kan daarvoor een keuze
maken uit onderwerpen die worden aangeboden, maar eventueel ook zelf een
onderwerp voorstellen. Een literatuurstudie maakt deel uit van het
project.

Onderwijsvorm

Individueel project

Toetsvorm

Schriftelijk werk en eindpresentatie

Doelgroep

3 MNW

Algemene informatie

Vakcode XB_0002
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Bhulai
Examinator dr. A. Bhulai
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: