Electronics and Signal Processing

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het doel van het "Elektronica en Signaalverwerking" practicum is het
bekend worden met verschillende relevante meet-, regel- en
signaalverwerkingstechnieken, die in de experimentele onderzoeksgroepen
gebruikt worden. Technieken zoals lock-in versterker, PID regelsystemen
en verschillende filters, waarbij zowel naar hardwarematige als
softwarematige oplossingen gekeken wordt. Voor het begrijpen, ontwerpen
en onderzoeken van deze technieken is kennis nodig van de basisbegrippen
elektronica, die in het begin van de cursus behandeld worden. In de
cursus worden ook vaardigheden geleerd op het gebied van
probleemoplossende en -voorkomende methoden in complexe elektronische
schakelingen (meetsystemen).

Inhoud vak

In het college zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
● Bekend worden met de basisprincipes en analysetechnieken in gelijk- en
wisselstroom circuits;
- Netwerk theorema's en vervangingsschema’s
- Complexe overdrachtsfuncties en bodeplots van verschillende filters en
resonantiecircuits
● Het begrijpen en bouwen van diodeschakelingen: Enkel- en dubbelfasige
gelijkrichting
● Het begrijpen en bouwen van operationele versterkerschakelingen en
circuits met negatieve terugkoppeling;
- Niet inverterende versterkers
- Bufferversterkers
- Som- en verschilversterkers
- Instrumentatieversterker
- Integrator
- Differentiator
● Het begrijpen en bouwen van actieve filters; het Butterworth filter.
● Het begrijpen en simuleren van de digitale logica: Adder (half en
full)
● Het ontwerpen, bouwen en onderzoeken van Regelsystemen;
- Een analoge P-regelaar. (Een experiment met een zwevende bal.)
- Een digitale PID-regelaar.
● Het ontwerpen, bouwen en onderzoeken van modulatie en demodulatie
technieken;
- Amplitude (de)modulatie
- Synchrone detector; Onderzoeken van een Lock-in detector

Onderwijsvorm

● Hoorcollege
● (Computer)practicum
● Werkcollege
● Begeleiding/feedbackmomenten

Toetsvorm

Een derde van de beoordeling vindt plaats op grond van het gemiddelde
resultaten van twee schriftelijke
toetsen, een derde op het vertoonde inzicht en de experimentele
vaardigheid tijdens
de uitvoering van de experimenten, en een derde op het bijgehouden
waarnemingenboek.

Literatuur

● Syllabus: Elektronica en signaalverwerking
● Aanvullende practicum informatie en NI Elvis systemen

Doelgroep

Bachelor Natuur- en Sterrenkunde (joint degree), jaar 3

Aanbevolen voorkennis

Eerste en tweede jaars Practicum Natuurkunden en Projecten

Algemene informatie

Vakcode XB_0035
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. ing. J.M. Mulder
Examinator drs. ing. J.M. Mulder
Docenten drs. ing. J.M. Mulder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum