Practicum moleculaire toxicologie

2019-2020

Doel vak

Het leren van de basisvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van
experimenten die worden gebruikt in Moleculair Toxicologisch onderzoek.
Het leren uitvoeren en interpreteren van onderzoeksgerichte
experimenten.
Het verslagleggen van experimenten middels labjournaal en meetrapporten.
Het presenteren van de resultaten middels een posterpresentatie.

Inhoud vak

In het practicum Moleculaire Toxicologie komen (een selectie van) de
volgende onderwerpen en experimentele technieken aan bod:
- zuivering van biotransformatie-enzymen met behulp van
affiniteitschromatografie;
- bepaling van recovery en zuiverheid van enzymen met behulp van
SDS-PAGE
- bepaling van specifieke activiteit van enzymen met
spectrofotometrische en fluorimetrische methoden;
- bepaling van enzymkinetische parameters Km, Vmax en intrinsieke
klaring;
- bepaling van drug-drug interacties mbv inhibitie-experimenten;
- bepaling van type enzyminhibitie (competitief, noncompetitief,
mechanism-based) mbv enzymkinetische bepalingen;
- bepaling van vorming stabiele en reactieve metabolieten door
cytochroom P450 mbv HPLC en massaspectrometrie;
- bepaling van inactivatie van reactieve metabolieten door glutathion en
glutathion transferases.
- genotypering met biotransformatie-enzymen mbv PCR
- effect van stoffen op de mitochondriën ademhaling en glycose van
cellen

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

Beoordeling vindt plaats op grond van experimentele vaardigheid,
labjournaal, meetrapporten en posterpresentatie.

Vereiste voorkennis

Er geldt een ingangseis: het vak Farmacokinetiek en ADME processen moet
met een voldoende afgesloten zijn om aan dit vak deel te kunnen nemen.

Literatuur

Een handleiding met theoretische achtergrond en handleidingen zal aan
het
begin van het practicum ter beschikking worden gesteld via Canvas.

Doelgroep

2e jaar studenten bachelor Farmaceutische Wetenschappen

Overige informatie

Docenten:
dr. J.N.M. Commandeur
dr. J.C. Vos

Afwijkende intekenprocedure

registratie via VU-Net

Algemene informatie

Vakcode XB_43004
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.N.M. Commandeur
Examinator dr. J.N.M. Commandeur
Docenten dr. J.N.M. Commandeur
dr. ir. J.C. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: