FAR externe stage

2019-2020

Doel vak

Ervaring opdoen in het doen van Farmacochemisch wetenschappelijk
onderzoek binnen een externe context (bijv. onderzoeksinstituut,
academisch ziekenhuis, bedrijf, andere universiteit)

Inhoud vak

In deze externe stage neemt de student actief deel aan een
onderzoeksproject op locatie.

Onderwijsvorm

Praktisch werk, presentatie, verslag

Toetsvorm

Verslag, mondelinge presentatie, academische attitude en praktische
uitvoering

Doelgroep

3F

Overige informatie

Contactinformatie stagecoördinator: internships_sf.beta@vu.nl

Afwijkende intekenprocedure

Deze stage kan alleen worden gevolgd na afspraak met de coördinator en indien er vooraf goedkeuring is verleend door de examencommissie Farmaceutische wetenschappen.

Aanbevolen voorkennis

Eén van de volgende bachelorprojecten binnen Farmaceutische
wetenschappen:
- Drug Discovery & Target Finding
- Structural Chemical Biology
- Synthetic Bioorganic Chemistry
- Synthetic Medicinal Chemistry
- Synthetic Radiopharmaceutical Chemistry
- Synthetic Peptide Chemistry
- Computational Medicinal Chemistry
- Biomolecular Analysis
- Biomolecular Simulation & Modeling
- Drug Disposition & Safety Assessment
- Theoretical Biochemistry
- Bioanalysis (IVM)

Algemene informatie

Vakcode XB_43007
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: