Bachelorproject medische fysica

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
fysica (Medical Physics) in de MNW-masteropleiding.

Inhoud vak

Nadere kennismaking met en verdieping in medisch fysica. In dit project
voert de student een opdracht uit, waarmee hij/zij laat zien kennis en
vaardigheden op het gebied van theorie, experimenteel werk, data
analyse, schriftelijk en mondeling rapporteren, etc., kan toepassen in
een project van beperkte omvang op het gebied van de medische fysica.
De bacheloropdracht is daarmee een 'proeve van bekwaamheid'.

Onderwijsvorm

Bestudering van leerboek en/of andere relevante vakliteratuur d.m.v.
begeleide zelfstudie, uitvoering van een opdracht aan de hand van een
beperkte probleemstelling onder leiding van een stafmedewerker,
schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding
bacheloropdracht beschikbaar.

Toetsvorm

Beoordeling vind plaats op basis van het formulier Bachelorprojecten van
jouw opleiding.

Literatuur

Nader te bepalen voor betreffende opdracht.

Doelgroep

3MNW

Overige informatie

Meer informatie over het Bachelor-project Medische Fysica:
1) Halverwege het jaar wordt een Openhuis Medische Fysica georganiseerd
waarin meer informatie wordt gegeven.
2) Canvas onder Bachelor-project Medische Fysica.
3) Bachelor handleiding op Canvas
4) Bachelor coordinator T.J.C. Faes (tjc.faes@vumc.nl) o.v.v.
MNW-Bachelor stage Medische fysica.

Het bachelorproject bestaat in twee varianten: De basisvariant van
*) 12 EC (vakcode X_430085)
*) 18 EC (vakcode X_430099) in overleg met de coördinator.

Minimaal 6 weken voor aanvang van opdracht contact opnemen met de
coordinator Th.J.C. Faes (tjc.faes@vumc.nl) o.v.v. Aanmelden
MNW-Bachelor stage Medische fysica.

Aanbevolen voorkennis

1MNW, 2MNW en, bij voorkeur 3MNW vakken Medische beeldvorming en
Inleiding Medische Beeldbewerking

Algemene informatie

Vakcode XB_430099
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examinator dr. ir. T.J.C. Faes
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: