Bachelorproject medische fysiologie

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
Fysiologie (Medical Physiology) in de MNW-masteropleiding.

Inhoud vak

Nadere kennismaking met en verdieping in de medisch fysiologie. In dit
project participeert de student in medisch georiënteerd onderzoek, op
cardiovasculair gebied. In dit kader zal met een grote mate van
zelfstandigheid een aantal experimenten worden uitgevoerd of een
literatuurstudie worden verricht binnen lopend onderzoek naar het
vóórkomen, de oorzaken en/of de behandeling van hart- en vaatziekten.

Onderwijsvorm

Bestudering van de relevante vakliteratuur. Vervolgens stelt de
student, in overleg met de begeleider (promovendus, postdoc of
stafmedewerker) een werkplan op voor de uitvoering van het project. Dit
wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge verslaggeving.

Toetsvorm

Beoordeling vind plaats op basis van het formulier Bachelorprojecten van
jouw opleiding.

Literatuur

Nader te bepalen, afhankelijk van het onderwerp.

Doelgroep

3MNW

Overige informatie

Minimaal 6 weken voor aanvang contact opnemen met de coördinator.
- Dit bachelorproject bestaat in twee varianten. De basisvariant van 12
studiepunten (vakcode X_430100) kan in overleg met de coordinator worden
uitgebreid naar 18 studiepunten (vakcode X_430101).

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis overeenkomend met de tot dan toe gevolgde bacheloropleiding
Medische Natuurwetenschappen.

Algemene informatie

Vakcode XB_430101
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. D.M. Kusters
Examinator dr. ir. D.M. Kusters
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: