Biopharmaceuticals

2019-2020

Doel vak

Kennismaken met de ontwikkeling, productie, karakterisering en
(bio)analyse van verschillende typen biopharmaceuticals.

Inhoud vak

Sinds de introductie van het eerste biotechnologisch geproduceerde
therapeutische eiwit (recombinant humaan insuline) in 1982, is de
ontwikkeling en productie van nieuwe zogenaamde biopharmaceuticals
gestaag gegroeid. In termen van kosten, vertegenwoordigen
biopharmaceuticals een kwart van de huidige farmaceutische markt met
verkoopcijfers boven de 160 miljard dollar per jaar. Biopharmaceuticals
zijn tegenwoordig een essentiële klasse van geneesmiddelen die nieuwe
therapieën bieden voor de behandeling van ziekten zoals kanker,
diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, en auto-immuun ziekten. In de
top 10 geneesmiddelen van 2017 in de wereld staan maar liefst 7
biopharmaceuticals.
Biopharmaceuticals onderscheiden zich van conventionele laag-moleculaire
geneesmiddelen in tal van opzichten. In dit vak komen verschillende
typen biopharmaceuticals aan de orde, met de nadruk op therapeutische
eiwitten. Aspecten als indicatie, targets, werking, productontwikkeling,
en wijzen van productie, opzuivering en toediening komen aan de orde.
Uitgebreide aandacht wordt besteed aan (analytische methoden voor) de
karakterisering en kwantitatieve analyse van eiwitgeneesmiddelen, en ook
aan aspecten als immunogeniciteit en biosimilars.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie, opdracht en presentatie.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (80%) en presentatie van opdracht (20%).

Literatuur

Powerpoint-presentaties van colleges en aanvullend studie materiaal
worden via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

3F

Algemene informatie

Vakcode XB_43012
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J. Kool
Examinator dr. J. Kool
Docenten dr. J. Kool
prof. dr. G.W. Somsen
dr. R. Haselberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: