Radiofarmacochemie

2019-2020

Doel vak

Het vak heeft tot doel studenten inzicht te geven op welke wijze
radiofarmaca gemaakt worden en wat de toepassingen zijn van radiofarmaca
in de nucleaire geneeskunde en ontwikkeling van geneesmiddelen in de
kliniek.

Inhoud vak

Radiofarmaca spelen een belangrijke rol in het moderne ziekenhuis. Het
zijn verbindingen die radioactief gelabeld zijn en gebruikt worden als
tracers voor diagnostiek en therapie. Als tracer zijn zij de basis van
moderne nucleaire imaging technieken als PET (Positron Emissie
Tomografie) en SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).
Therapeutische radiofarmaca worden steeds vaker gebruikt als medicijn,
in het bijzonder bij kanker.
De kracht van deze nucleaire imaging technieken is de gevoeligheid en de
mogelijkheid om in levende biologische systemen de verdeling van de
radioactiviteit accuraat te meten.
De uitdaging is de ontwikkeling van de benodigde radiofarmaca. Van
kleine moleculen tot grote eiwitten als monoclonale antilichamen kunnen
radioactief gelabeld worden an als tracer gebruikt worden.
Het vak radiofarmacochemie behelst de wetenschap en techniek van het
ontwerpen, maken en onderzoeken van deze radiofarmaca. Daarvoor zijn
vooral organische chemie, coördinatiechemie en analytische chemie
belangrijk, naast drug design en synthese.
Het college zal de radiochemie van veelgebruikte radionucliden
behandelen, belangrijke aspecten van de ontwikkeling van radiofarmaca
belichten en tevens zal aandacht worden besteed aan belangrijke
kenmerken van gebruik van radiofarmaca in vivo. Er zal worden toegelicht
hoe radiofarmaca gebruikt in de nucleaire geneeskunde en ten bate van
geneesmiddel onderzoek in de mens.

Onderwijsvorm

26 uur hoorcollege, 10 uur werkcollege, practica radiochemie en
preklinische imaging, opdrachten en zelfstudie

Toetsvorm

De beoordeling zal plaatsvinden op basis van een schriftelijk tentamen
en tussentijdse opdrachten.

Literatuur

Radiopharmaceutical Chemistry , Lewis, Windhorst, Zeglis editors.
Springer, 2019. ISBN 978-3-319-98946-4 Beschikbaar als PDF via de VU
bibliotheek:
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-98947-1

Doelgroep

bachelor farmaceutische wetenschappen, moleculaire minor

Overige informatie

contact: Prof.dr. Bert Windhorst, ad.windhorst@amsterdamumc.nl

Aanbevolen voorkennis

organische chemie

Algemene informatie

Vakcode XB_43014
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. A.D. Windhorst
Examinator prof. dr. A.D. Windhorst
Docenten prof. dr. A.D. Windhorst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: