Bachelorproject farmacochemie – Synthetic Medicinal Chemistry

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische Wetenschappen, kan toepassen in een Synthetic Medicinal
Chemistry project binnen de divisie Medicinal Chemistry.

Inhoud vak

In dit bachelorproject krijgen studenten de kans om onderzoek te
verrichten met moderne synthese technieken om moleculen te maken, te
isoleren en te karakteriseren.
Organische chemie (theorie en toepassing) spelen hierin een sleutelrol.
In de synthese laboratoria van de Esch/Wijtmans wordt gebruik gemaakt
van de modernste synthese-technologieën, waaronder parallelle chemie,
geautomatiseerde labreactors, microwave chemistry en geautomatiseerde
kolomchromatografie, om interessante moleculen te synthetiseren en te
analyseren met een diverse reeks geavanceerde technieken (waaronder
LC-MS, 1H-NMR, 13C-NMR en 2D NMR).

Gebruik van organische chemie voor het bestuderen van biologische
vraagstukken. De meeste medicijnen zijn kleine organisch chemische
moleculen. In Synthetic Medicinal Chemistry onderzoek worden moleculen
gesynthetiseerd waarvan de biologische activiteit van die nieuwe
liganden wordt bepaald door collega’s bij farmacologie. Het doel van de
synthese activiteiten is om de biologische activiteit te begrijpen en
mogelijke medicijnkandidaten te ontwikkelen. Het complete arsenaal
(toolbox) van organisch-chemische reacties, methodes en technologieën
wordt toegepast teneinde de gewenste eindverbindingen (liganden) te
isoleren en chemisch te karakteriseren. De biologische activiteit van
die liganden bepaalt in sterke mate welke nieuwe moleculen vervolgens
gesynthetiseerd worden. Een deskundig, creatief en flexibel gebruik van
alle beschikbare synthese-mogelijkheden wordt door de onderzoekers
toegepast om de onderzoeksvraagstelling te kunnen beantwoorden. Tijdens
de gezamenlijke werkbesprekingen van de hele medicinal chemistry groep
wordt de informatie vanuit verschillende subdisciplines (synthese,
modelen, farmacologie) besproken en in context gezet.

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak). De inhoud van het
bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(practicum), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de Medicinal Chemistry groep.
Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels
individueel worden uitgevoerd.
De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal,
het
schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Ook wordt er een wetenschappelijke poster gemaakt over het onderzoek
en gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

De eerste 2-3 weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven en een voorstel voor een syntheseroute opgesteld.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Voor inhoudelijke informatie neem contact op met Dr. Maikel Wijtmans
(m.wijtmans@vu.nl)

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_430527
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. M. Wijtmans
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.