Bachelorproject farmacochemie - Drug Discovery & Target Finding

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische Wetenschappen, kan toepassen in een Drug Discovery and
Target Finding project binnen de divisie Medicinal Chemistry
(Moleculaire Farmacologie).

Inhoud vak

In veel ziektebeelden is het onbekend welke moleculaire oorzaken hier
aan ten grondslag liggen. Bij Drug Discovery & Target Finding wordt er
onderzoek gedaan naar biologische targets die betrokken zijn bij
bepaalde ziektes. In veel gevallen is er namelijk een verstoring in de
activiteit of expressie van zo’n target. Verder wordt er gekeken naar de
signalering waarbij dergelijke drug targets betrokken zijn, en hoe
potentiële medicijnmoleculen gebruikt kunnen worden om pathologie te
voorkomen/verhelpen. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde
technieken om potentiële medicijnmoleculen te vinden, maar ook om hun
interactie met het target te meten.

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak). De inhoud van het
bachelorproject wordt in overleg met de docent bepaald.

Onderwijsvorm

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(practicum), waarbij de student eenproject krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de afdeling, met focus op Moleculaire
Farmacologie/ Receptor Biochemie. Samenwerking zal belangrijk zijn, maar
het project zal grotendeels individueel worden uitgevoerd. De
verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van een labjournaal, het
schrijven van een eindverslag en het geven van een presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Alle practica behaald, en:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

De eerste 2-3 weken worden besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met de docent Dr. Marco Siderius (m.siderius@vu.nl) voor
inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Algemene informatie

Vakcode XB_430530
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: