Current Topics in Computational Medicinal Chemistry and Toxicology

2019-2020

Doel vak

Vertrouwd raken met modellen en methoden die gebruikt worden in
computersimulaties aan eiwitten.

Inhoud vak

Biomoleculaire modeling en simulatie is een belangrijke 'tool' om
biochemische, farmaceutische en moleculair-toxicologische processen
zoals (mis)vouwing van eiwitten en de interactie van medicijnen met
eiwitten/enzymen te kunnen begrijpen en voorspellen. In de afgelopen
jaren zijn biomoleculaire modellen (krachtvelden, interaction finger
print methoden) steeds nauwkeuriger geworden, en zijn er steeds
efficientere in silico methoden (virtual screening, free-energy
methoden) ontwikkeld om bindingsaffiniteiten te berekenen.

Onderwijsvorm

Tijdens de cursus zullen, aan de hand van door de docent aangereikte
literatuur, belangrijke recente ontwikkelingen op het gebied van
bindingsaffiniteits-berekeningen en/of krachtveld-ontwikkeling in kaart
worden gebracht.

Toetsvorm

Toetsing vindt mondeling of schriftelijk plaats.

Vereiste voorkennis

Het vak Moleculaire Modeling (X_435103) moet met een voldoende
afgesloten zijn om aan dit vak deel te kunnen nemen.

Literatuur

Wordt beschikbaar gesteld door de docent.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Dit vak wordt op individuele basis aangeboden in overleg met de docent.
Studenten die het vak wensen te doen, wordt geadviseerd zich vier weken
van tevoren aan te melden bij genoemde docent. Het vak kan in
bepaalde gevallen dienen als voorbereiding op een bachelorproject.

Aanbevolen voorkennis

Dit vak bouwt verder op theorie die is behandeld in vakken als
Moleculaire Modeling voor Farmacochemici, en Computational
(Pharmaco)Chemistry.

Algemene informatie

Vakcode XB_430547
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Examinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: