Bachelorproject farmacochemie - Theoretical Biochemistry

2019-2020

Doel vak

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Farmaceutische wetenschappen, kan toepassen in een Theoretical
Biochemistry project voor het begrijpen van chemische interacties in
biologisch relevante moleculen zoals bijvoorbeeld DNA en eiwitten of
voor het begrijpen van de synthese (reactiemechanismen) van medicijnen.

Inhoud vak

Quantum chemische methoden, vooral Dichtheidsfunctional Theorie, worden
in de verschillende gebieden van de Scheikunde en Farmaceutische
wetenschappen gebruikt. In de Theoretische Chemie groep worden DFT
berekeningen gebruikt om inzicht te verkrijgen in chemische interacties.
Dit kunnen de reactiemechanismen zijn die leiden tot the synthese van
medicijnen of the interacties in DNA en/of eiwitten.
De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de docent (Célia
Fonseca Guerra, F. Matthias Bickelhaupt of Luuk Visscher) bepaald.

Informatie over het type projecten wordt verstrekt tijdens het ‘Open
House’ en door de docent (op afspraak).

Onderwijsvorm

Dit bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase
(modeling), waarbij de student een project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de betrokken docent. De verslaglegging
geschiedt middels het schrijven van een eindverslag en het geven van
een presentatie.
Aan het einde van het project zal een wetenschappelijke poster over het
onderzoek
worden gepresenteerd tijdens het halfjaarlijkse poster event.

Toetsvorm

Academische attitude (15%), praktische uitvoering (35%), eindverslag
(35%) en presentatie (15%)

Vereiste voorkennis

Moleculaire Modeling en alle practica behaald, én:
- 102 EC voor een bachelorproject in periode 2-3 (peildatum: 31 juli)
OF:
- 120 EC voor een bachelorproject in periode 5-6 (peildatum: 15
februari)
Zie voor meer informatie de stagehandleiding Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen

Literatuur

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Doelgroep

3F

Overige informatie

Neem contact op met de docent prof.dr. Célia Fonseca Guerra
(c.fonsecaguerra@vu.nl) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke
bachelorprojecten.

Afwijkende intekenprocedure

Bachelorprojecten vinden plaats in periode 2-3 (nov-jan) en 5-6 (apr- jun) van elk collegejaar. Aanmelding voor een project vindt plaats middels een digitaal formulier (https://goo.gl/aXsFTd), en toewijzing aan stageplaats aan de hand van voorkeur, motivatie en begeleidingscapaciteit. Deadline voor inschrijving is eind juni voor periode 2-3 en half januari voor periode 5-6. Daarnaast gelden er ingangseisen m.b.t. studieachterstanden. Zie de stagehandleiding Bachelorproject Farmaceutische wetenschappen voor alle regels en procedures ten aanzien van de aanmelding en uitvoering van het bachelorproject. Alle relevante informatie, incl. stagehandleiding, is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", welke te bereiken is via self-enrolment. LET OP: Je kunt jezelf niet intekenen voor dit vak via VUnet. Als je door de stagecoördinator wordt toegelaten tot dit project, zal je bij het verwerken van je eindcijfer ook worden ingetekend voor dit vak. Neem contact op met de stagecoördinator Danny Scholten via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan inschrijving en procedures omtrent bachelorprojecten.

Aanbevolen voorkennis

Computational Pharmacochemistry voor 3F

Algemene informatie

Vakcode XB_430629
Studiepunten 18 EC
Periode P2+3, P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator prof. dr. C. Fonseca Guerra
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: