Knowledge Representation

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

-To get acquainted with the broad principles of knowledge
representation, such as the separation of representation and reasoning,
the declarative nature of representations, the universal (domain
independent) nature of inference mechanisms. (Knowledge and
understanding)
-To get practical experience with two different representation
formalisms. (Apply knowledge and understanding)
-To have some knowledge of the applications of knowledge representation.
(Knowledge and understanding)
-To understand the role of knowledge representation in the broader
context of AI. (Apply knowledge and understanding) (Make judgements)

Inhoud vak

We discuss 4 typical forms of symbolic Knowledge Representation for AI:
propositional logic (SAT solvers), Description Logic, Constraint
Solving, and Qualitative Reasoning. Together, these are a typical sample
of different knowledge representation techniques.

Onderwijsvorm

Lecture series, plus two programming assignments

Toetsvorm

-two programming assignments (2 x 25%),
-peer reviewing assignment reports (P/F)
- written exam (50%).
The peer reviewing assignment report is marked pass/fail only, but must
be completed to finish the course.

Literatuur

Chapters from the Handbook of Knowledge Representation will be provided
online

Doelgroep

Master students Artificial Intelligence

Aanbevolen voorkennis

Basic knowledge of logic (propositional logic and first-order logic)

Algemene informatie

Vakcode XM_0059
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.A.H. van Harmelen
Examinator prof. dr. F.A.H. van Harmelen
Docenten prof. dr. F.A.H. van Harmelen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: