Blusinstructie: Praktijk S&F/N&S/SBI incl MNW.

2019-2020

Doel vak

De student heeft na het behalen van de online veiligheidstoets en het
bijwonen van de blusinstructie de nodige kennis en vaardigheden om
volgens het VU Bedrijfsnoodplan te kunnen handelen tijdens calamiteiten
in de laboratoria (en op de VU campus in de breedste zin) waar de
student actief zal zijn tijdens de studie. Het is voor alle studenten B
Farmaceutische Wetenschappen, B Medische natuurwetenschappen en B
Science, Business & Innovation verplicht om de Blusinstructie: praktijk
succesvol af te sluiten.

Inhoud vak

Dit vak bestaat uit een online veiligheidstoets via Canvas en een
blusinstructie georganiseerd door de VU BHV-organisatie en arbo- en
milieucoördinatie van de Bètafaculteit.

Overige informatie

Het is voor eerstejaars studenten van Farmaceutische Wetenschappen,
Medische natuurwetenschappen en Science, Business & Innovation verplicht
om de (brand)blusinstructie te volgen. Dit om de veiligheid tijdens de
practica binnen de opleiding zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.

De blusinstructie is een verplichte voorwaarde voor het intekenen of
behalen van de studiepunten voor een eerstejaars vak uit de bachelor.
Hieronder staat gespecificeerd per opleiding om welk vak dat gaat.

B Science and Business Innovation
Het succesvol afronden van de blusinstructie is de voorwaarde om het vak
Practicum natuurkunde (X_420193) succesvol af te ronden.

B Medische Natuurwetenschappen
Het succesvol afronden van de blusinstructie is de voorwaarde om het vak
Natuurkunde practicum 1 (X_430105) succesvol af te ronden.

B Farmaceutische Wetenschappen
Het succesvol afronden van de blusinstructie is de voorwaarde om het vak
Basispracticum farmacochemie (X_430561) succesvol af te ronden.

Mocht je de cursus onverhoopt gemist hebben: neem dan zo snel mogelijk
contact op met het Onderwijsbureau via onderwijsbureau.beta@vu.nl. Het
is wellicht nog mogelijk om je bij een andere groep/opleiding in te
delen.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten worden door het onderwijsbureau ingetekend en ingedeeld voor de blusinstructie. Dit zie je terug in je persoonlijke rooster op VUnet. Het Onderwijsbureau tekent studenten die volledig staan ingeschreven in rond 15 augustus, daarna nogmaals rond 30 augustus en rond 4 september wordt een laatste controle gedaan.

Algemene informatie

Vakcode X_000002
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator
Examinator R.K. van Huizen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: