Tutoraat 1a voor SBI

2019-2020

Doel vak

De overgang van de middelbare school naar de universiteit biedt
veel uitdagingen.
Binnen SBI wordt met behulp van het Tutoraat aan deze overgang
uitgebreid aandacht besteed.
Voor de studenten zijn de volgende Tutoraat leerdoelen bepaald:

1. Studenten achterhalen of ze bij deze opleiding op de juiste plek
zitten.
2. Studenten bouwen academische studievaardigheden op; onder meer ze
leren
studeren.
3. Studenten krijgen inzicht in wat er bij deze opleiding van hen wordt
verwacht
en in de toekomstmogelijkheden na voltooing van deze opleiding.

Bovenstaande is voor een deel ondergebracht in de modules Tutoraat 1a,
1b, 2 en 3, maar vele Tutoraat activiteiten vinden plaats binnen diverse
vakken in het curriculum.

Inhoud vak

Als de student aan de vooropleidingseisen voldoet, kan de student de
opleiding SBI binnen de daarvoor staande termijn afronden. Er zijn
verschillende oorzaken waardoor studenten kunnen uitlopen:
studiemotivatie, uitstelgedrag, verkeerde manier van
studeren, persoonlijke omstandigheden, functiebeperking.

Omdat de hoeveelheid stof en het tempo waarin de stof wordt aangeboden
vaak heel anders is dan op de middelbare school, is het noodzakelijk dat
er bepaalde studievaardigheden aangeleerd worden. Sommige studenten
maken
deze vaardigheden wat natuurlijker eigen dan anderen.
Daarom besteden we met het tutoraat aandacht aan de gewenste
academische vaardigheden. Je kunt hierbij denken aan
presentatievaardigheden, regels kennen omtrent plagiaat, het oefenen met
het lezen van wetenschappelijke artikelen en tips en trucs om grote
hoeveelheden stof op een gemakkelijke manier door te nemen.

Onderwijsvorm

Periode 1:

Kennismakingsgesprek:
De studieadviseur houdt met alle eerstejaarsstudenten een individueel
kennismakingsgesprek.
Het kennismakingsgesprek en de bijbehorende vragenlijst is het eerste
onderdeel van het tutoraat. Aan de hand van dit gesprek kunnen
we jouw studieloopbaan optimaliseren.

College Inleiding Tutoraat en studievaardigheden:
Tijdens dit college wordt het tutoraat en de verschillende onderdelen
daarvan toegelicht. Tijdens dit college wordt behandeld hoe hersenen
informatie opslaan en hoe je ervoor kunt zorgen dat geleerde informatie
niet alleen in je korte termijn geheugen blijft hangen, maar ook in je
lange termijn geheugen wordt opgeslagen. Bovendien leer je jouw
leermethode te evalueren en deze eventueel aan te passen als deze
methode niet succesvol blijkt.

Periode 2:
Groepsbijeenkomst - Tijdens deze bijeenkomst in kleine groepen wordt
gereflecteerd op de
studiekeuze. Ook komen onderwerpen uit het college studievaardigheden
aan bod. Bovendien wordt gesproken over het maken van planningen en de
voorbereidingen op tentamens.

Periode 3:
Opdracht Informatievaardigheden
Bij het Innovatieproject Geneesmiddelen krijg je een opdracht waarbij je
expliciet gevraagd wordt je informatievaardigheden toe te passen.

Projectmanagement & samenwerking
In het Innovatieproject geneesmiddelen wordt uitgebreid aandacht besteed
aan projectmanagement en samenwerken. Ook op een correcte wijze feedback
geven is hierbij van belang.

BSA gesprek: In januari wordt er een gesprek gevoerd met de
studieadviseur over vorderingen in periode 1 en 2.
Dit gesprek is verplicht voor diegenen die minder dan 18 EC behaald
hebben.

Toetsvorm

Opdrachten en aanwezigheidsplicht.

Literatuur

Nog slimmer! van Mirjam Pol

Doelgroep

1SBI

Overige informatie

Tutoraat 1a is gekoppeld aan Innovatieproject geneesmiddelen (X_435095).
Alleen wanneer ook Tutoraat 1a naar behoren is afgerond, worden de
studiepunten van dit Innovatieproject toegekend.
Ook de taaltoets is gekoppeld aan het Innovatieproject geneesmiddelen
(X_435095).

Algemene informatie

Vakcode X_000027
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M.R. de Roos MSc
Examinator M.R. de Roos MSc
Docenten drs. P. van Hoorn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.