Tutoraat 1b voor SBI

2019-2020

Doel vak

De overgang van de middelbare school naar de universiteit biedt
veel uitdagingen.
Binnen SBI wordt met behulp van het Tutoraat aan deze overgang
uitgebreid aandacht besteed.
Voor de studenten zijn de volgende Tutoraat leerdoelen bepaald:

1. Studiekeuze SBI - volg je de juiste opleiding.
2. Studenten bouwen academische studievaardigheden op; onder meer leren
studeren.
3. Studenten krijgen inzicht in wat er bij deze opleiding van hen wordt
verwacht.
4. Studenten krijgen een beeld van de toekomstmogelijkheden na voltooing
van deze opleiding.

Bovenstaande is voor een deel ondergebracht in de modules Tutoraat 1a,
1b, 2 en 3, maar vele Tutoraat activiteiten vinden plaats binnen diverse
vakken in het curriculum.

Inhoud vak

Doordat je een grotere hoeveelheid stof hebt en het tempo hoger ligt dan
op de middelbare school, is het noodzakelijk dat er bepaalde
studievaardigheden
aangeleerd worden. Sommige studenten zullen deze vaardigheden wat
sneller eigen maken dan anderen. Daarom besteden we met het tutoraat
flink
wat aandacht aan de gewenste academische vaardigheden. Je kunt
zelf kiezen welke modules jou het meeste bieden.

Onderwijsvorm

Keuzemodules
Studievaardigheden is een (verplicht) onderdeel van het eerste jaar
tutoraat. Om dit onderdeel zo leerzaam mogelijk te maken voor iedereen,
kun je zelf 2 modules uit de 5 aangeboden modules kiezen.
Een aanmeldingsformulier, rooster en uitgebreidere
omschrijving van de keuzemodules volgt aan het begin van het
collegejaar.
Onderwerpen (NB: soort en type keuze modules kan nog wijzigen):
-
-maken van een studieplanning
-omgaan met (tentamen)stress
-postersessie innovatieprojecten

Toetsvorm

Opdrachten en aanwezigheidsplicht.

Literatuur

Nog slimmer! van Mirjam Pol

Doelgroep

1SBI

Overige informatie

Tutoraat 1b is gekoppeld aan Innovatieproject energie (X_420196). Alleen
wanneer ook Tutoraat 1b naar behoren is afgerond, worden de studiepunten
van dit Innovatieproject toegekend.

Afwijkende intekenprocedure

Voor de verschillende keuzemodules zal tijdig een oproep worden gedaan om in te tekenen. Let op: de keuzemodules voor tutoraat 1b worden gegeven in semester 1 en semester 2.

Algemene informatie

Vakcode X_000028
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M.R. de Roos MSc
Examinator M.R. de Roos MSc
Docenten drs. P. van Hoorn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Onderwijs, Hoorcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.