Tutoraat 2 voor SBI

2019-2020

Doel vak

Tutoraat 2 is een vervolg op tutoraat 1a en 1b.
Onderwerpen die aanbod komen:
• inzicht krijgen in de academische wereld
• voorlichting Minor keuze en informatie over vervolg studie
• verder ontwikkelen van de academische houding en studievaardigheden
• inzicht in werkveld, mede door Innovation Career Day (ICD)

Ook voor Tutoraat 2 geldt dat bovenstaande voor een deel is
ondergebracht binnen de verschillende vakken in het curriculum.

Inhoud vak

De cursus studie en loopbaan wordt gegeven in periode 2. Het is een
cursus
van 5 bijeenkomsten. Een van deze bijeenkomsten is een Alumnimiddag.
Tijdens deze alumnimiddag zullen alumni van de opleiding SBI komen
spreken over hun carrière, hun huidige baan en de keuzes die zij hebben
gemaakt die hen hebben geleid naar hun huidige baan of opleiding.
Je krijgt een opdracht die je moet uitvoeren naar aanleiding van de
alumnimiddag, deze kun je verwerken in je verslag van cursus studie en
loopbaan.

Onderwijsvorm

Cursus, alumnisymposium, Innovation Career Day

Toetsvorm

Opdrachten en aanwezigheidsplicht.

Overige informatie

Tutoraat 2 is gekoppeld aan innovation project alternative fuels
(X_420226). Alleen wanneer ook Tutoraat 2 naar behoren is afgerond,
worden de studiepunten van het innovatieproject toegekend.

Afwijkende intekenprocedure

Voor het inschrijven voor de cursus studie en loopbaan zal begin september een oproep uitgaan.

Algemene informatie

Vakcode X_000029
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M.R. de Roos MSc
Examinator M.R. de Roos MSc
Docenten drs. P. van Hoorn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep