Tutoraat 3 voor FAR

2019-2020

Doel vak

Het tutoraat 3 bouwt voort op de ontwikkeling van academische
vaardigheden die is ingezet in het tutoraat van jaar 1 en 2 binnen
de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen.

Inhoud vak

Binnen tutoraat 3 wordt een workshop gegeven over hoe je een
wetenschappelijke poster maakt. Vervolgens maak je deze poster en
presenteer je deze in het kader van het bachelorproject Farmaceutische
Wetenschappen tijdens het poster event FAR op de laatste donderdag van
periode 3 of periode 6.

Tutoraat 3 is alleen van toepassing voor studenten die gelijktijdig een
bachelorproject uitvoeren bij één van de onderzoeksgroepen.

Onderwijsvorm

- Workshop "wetenschappelijke poster maken" eerste donderdag van periode
3 of 6 in de ochtend
- Presenteren poster op poster-event van bachelorproject
(meestal laatste donderdag van periode 3 of 6)

Toetsvorm

Het behalen van tutoraat 3 is als slagingseis verbonden aan het
bachelorproject Farmaceutische Wetenschappen

Literatuur

Zie voor meer informatie de canvas community "Bachelorproject
Farmaceutische wetenschappen" (benaderbaar via self-enrollment)

Doelgroep

3F

Overige informatie

Informatie over- en roostering van de verschillende onderdelen zullen
worden gecommuniceerd via de Canvas site van het bachelorproject FAR
2018-2019 (je kunt je hiervoor aanmelden via self-enroll)

Algemene informatie

Vakcode X_000033
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.J. Scholten
Examinator dr. D.J. Scholten
Docenten dr. D.J. Scholten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: