Linear Algebra

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

After successfully completing this course, the student
- has a working knowledge of the concepts of matrix algebra
and finite-dimensional linear algebra, such as echelon form,
LU-decomposition, linear independence and determinants;
- is familiar with the general theory of finite-dimensional
vector spaces, in particular with the concepts of basis and dimension;
- is familiar with the concepts of eigenvalues and
eigenvectors, diagonalization and singular value decomposition
and can apply these concepts in basic applications in
discrete time dynamical systems;
- has working knowledge of the concepts of inner product spaces and
matrices acting in inner product spaces, including orthogonal
projections and diagonalization of symmetric matrices.

Inhoud vak

- systems of linear equations
- linear (in)dependence
- linear transformations and matrices
- matrix operations
- determinants
- vector spaces and subspaces
- basis and dimension
- rank of a matrix, dimension theorem
- coordinate systems and change of basis
- eigenvalues and eigenvectors
- diagonalization of matrices
- inner product, length and orthogonality
- orthogonal bases and least-squares problems
- diagonalization of symmetric matrices
- quadratic forms
- singular value decomposition

Onderwijsvorm

2 lectures and 1 exercise class per week

Toetsvorm

Four small tests (20 percent, only the best three are taken into
account), a midterm exam (40 percent) and a final exam (40 percent).
There is a resit. For students taking the resit the final grade is
determined by the maximum of 0.2 times the average of the best
three tests plus 0.8 times the result of the resit and just the resit.

Literatuur

David C. Lay, Stephen R. Lay and Judi J. McDonald, Linear Algebra and
its Applications, 5th edition, Pearson Global Edition, ISBN-13
9781292092232

Doelgroep

1BA

Algemene informatie

Vakcode X_400042
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator S. de Jong
Examinator prof. dr. A.C.M. Ran
Docenten S. de Jong

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: