Measure Theoretical Probability

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

See http://elo.mastermath.nl

Inhoud vak

This course is part of the joint national master programme in
mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see
http:/www.mastermath.nl.
Registration required via http:/www.mastermath.nl.

Onderwijsvorm

See http://elo.mastermath.nl

Toetsvorm

See http://elo.mastermath.nl

Doelgroep

mMath, mSFM

Afwijkende intekenprocedure

You have to register your participation in each Mastermath course via http://www.mastermath.nl Registration is mandatory and absolutely necessary for transferring your grades from Mastermath to the administration of your university.

Algemene informatie

Vakcode X_400244
Studiepunten 8 EC
Periode P1+2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. A.C.M. Ran
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege