Vectorcalculus

2019-2020

Doel vak

Na deze cursus is de student
a) in staat een dubbel- of tripelintegraal uit te rekenen, eventueel na
overgang op andere variabelen
b) in staat een lijn- of oppervlakteintegraal uit te rekenen
c) bekend met de begrippen vectorveld, gradient, divergentie en rotatie
en kan daar mee rekenen
d) in staat na te gaan of een vectorveld conservatief is, rotatievrij is
of divergentie vrij is
e) bekend met de stellingen van Green, Gauss en Stokes en in staat deze
toe te passen
f) bekend met enkele natuurkundige toepassingen, zoals massa en
traagheidsmoment

Inhoud vak

De volgende onderwerpen komen aan bod:
a) Dubbel- en tripelintegralen
b) Lijn- en oppervlakte-integralen
c) Vectorvelden en flux integralen
d) Gradient, divergentie, rotatie
e) De stellingen van Green, Gauss en Stokes

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2x per week) en werkcollege (1x per week)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Adams, R.A. en Essex, C., Calculus: a Complete Course, 8th Edition,
Pearson 2013.

Doelgroep

3 MNW

Algemene informatie

Vakcode X_400577
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator F. Mokhtari
Examinator F. Mokhtari
Docenten F. Mokhtari

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: