Differential Geometry

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

This course is taught at the UvA.

Inhoud vak

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/73054

Onderwijsvorm

This course is taught at the UvA.

Toetsvorm

This course is taught at the UvA.

Doelgroep

Bachelor Mathematics Year 3

Overige informatie

Dit vak wordt aangeboden op de UvA. Voor meer informatie verwijzen we je
naar: FNWI Education Service Centre, Science Park 904,
servicedesk-esc-science@uva.nl, +31 (0)20 525 7100.
Inschrijving via https://m.sis.uva.nl/vakaanmelden is verplicht.

Algemene informatie

Vakcode X_400631
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege