Introduction Information Sciences

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Na het volgen van dit vak
- heb je inzicht in het domein van de studie IS
- maak je kennis met academische vaardigheden en
- heb je inzicht in de structuur en opbouw van de studie Information,
Multimedia & Management.

Inhoud vak

In de hoor- en gastcolleges zal duidelijk gemaakt worden wat
Information Sciences precies is en welke ideeen en
technieken een rol spelen. Onder begeleiding zul je in een werkgroep
gaan werken aan een paar onderwerpen waarover je een presentatie zult
geven. Je gaat je hierbij verdiepen in die onderwerpen door het zoeken
en verwerken van wetenschappelijke literatuur. De werkgroepen vormen
tevens de mentorgroep, waarin o.a. aandacht geschonken wordt aan
academische vaardigheden, reflectie op het eigen leerproces en
studiekeuze.

Onderwijsvorm

hoor-, gastcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Toetsing gebeurt door middel van beoordeling van participatie in de
werkgroepen, studentenpresentaties (50%) en een eind-paper (50%).

Literatuur

Artikelen die digitaal beschikbaar worden gemaakt.

Doelgroep

BSc Information Sciences (year 1)

Algemene informatie

Vakcode X_401088
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. V. de Boer
Examinator dr. V. de Boer
Docenten dr. V. de Boer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Bijeenkomst, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: