The Social Web

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

In this course, students will:
- learn theory and methods concerning communication and interaction in a
Web context. (Knowledge and understanding) (Apply Knowledge and
Understanding)
- understand how distributed user data and devices work in the context
of the Social Web. (Knowledge and understanding)

Inhoud vak

This course will cover theory, methods and techniques for:

- personalization for Web applications;
- Web user & context modelling;
- user-generated content and metadata;
- multi-device interaction;
- usage of social-web data.

Onderwijsvorm

- lectures
- practical sessions
- assignments including final paper

Toetsvorm

Weighted average of group assignments (A), group presentations (Pres),
and final individual paper (R).

Literatuur

- Course lecture slides;
- Selected articles, videos and Web links for each lecture.

Doelgroep

MSc Artificial Intelligence
MSc Information Sciences
MSc Computer Science
MSc Parallel and Distributed Computer Systems

Aanbevolen voorkennis

Basic programming skills.

Algemene informatie

Vakcode X_405086
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Ceolin MSc
Examinator dr. D. Ceolin MSc
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: