Geschiedenis van de natuurwetenschappen

2019-2020

Inhoud vak

Dit college behandelt aard en achtergronden van een aantal dramatische
omslagpunten in het onderzoek van de natuur in een periode lopend van de
klassieke Oudheid tot aan de 20ste eeuw. Behandeld worden onder meer de
klassieke tradities, de Arabische wetenschap, de copernicaanse
revolutie, de mechanisering van het wereldbeeld, de opkomst van het
experiment, Newton, Linnaeus, de achttiende-eeuwse chemische revolutie,
Darwin, Einstein en de twintigste-eeuwse revoluties in de fysica.

Onderwijsvorm

hoorcolleges

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

Syllabus; collegestof op Canvas

Doelgroep

2F, 2MNW

Overige informatie

Alle studenten F en MNW moeten kiezen tussen Geschiedenis van de
natuurwetenschappen of Maatschappelijke aspecten van wetenschap.
Inlichtingen bij de docent, afdeling Algemene Vorming, De Boelelaan
1081, kamer T-036b, email: f.h.van.lunteren@vu.nl, tel. (020) 598 7979.
Zie ook de website van de afdeling Algemene Vorming
http://www.few.vu.nl/nl/onderzoek/algemene-vorming/index.asp

Algemene informatie

Vakcode X_420148
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.H. van Lunteren
Examinator prof. dr. F.H. van Lunteren
Docenten prof. dr. F.H. van Lunteren

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: