Optica en optisch waarnemen

2019-2020

Doel vak

Het begrijpen van de fysische eigenschappen van lichtgolven, het kunnen
verklaren van optische verschijnselen die voortkomen uit het
golfkarakter van licht, en het ontwikkelen van kennis over toepassingen
hiervan in optisch waarnemen.

Inhoud vak

Aan de hand van concrete fysische vragen worden elementen uit de
klassieke optica behandeld, zoals:
- geometrische optica (de lens incl. lensafwijkingen, stelsels van
lenzen)
- golfvoortplanting (electromagnetische golven, lichtverstrooiing)
- polarisatie
- breking en reflectie (ook polarisatie-afhankelijk) aan oppervlakken
- Fourier-analyse
- interferentie en buiging
Verder wordt de werking van lasers besproken.
De klassieke optica wordt uitgelegd in de context van waarnemen met
optische instrumenten. Tijdens het college worden ook instrumenten als
de
Fabry-Perot interferometer, de Michelson interferometer en optische
technieken als interferometrie, beeldvorming en spectroscopie besproken.

Onderwijsvorm

Acht uur gecombineerd hoor- en werkcollege per week gedurende zeven
weken, inclusief demonstraties.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, in combinatie met wekelijkse toetsen en een
project-presentatie.
Het hertentamen is schriftelijk tenzij het aantal deelnemers minder dan
vier is; in dat geval is het tentamen mondeling.

Literatuur

Hecht, E., Optics, 4th edition. Pearson (ISBN 10: 1-292-02157-8)

Doelgroep

2MNW

Algemene informatie

Vakcode X_420214
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. S.M. Witte
Examinator dr. S.M. Witte
Docenten prof. dr. ir. G.J.L. Wuite
dr. S.M. Witte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: