Modelleren

2019-2020

Doel vak

Kennis van methoden om grotere data sets te analyseren met behulp van
parametrische modellen.
Toepassen van die kennis op gesimuleerde en echte data sets. Inzicht in
de mogelijkheden en beperkingen
van Monte Carlo simulaties van eenvoudige bedrijfseconomische modellen.

Inhoud vak

Dit college bouwt voor op de tweedejaars colleges Statistiek, Toegepaste
Informatica en Lineaire Algebra.
Het bespreekt de manieren om grote datasets te verwerken, de
gevoeligheid van modellen en de betrouwbaarheid
van de uitkomsten van de berekeningen. Er worden voorbeelden uitgewerkt
uit de natuurwetenschappen en uit de
bedrijfswetenschappen. In het praktische gedeelte worden de omgevingen
R, Excel en Crystal Ball gebruikt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges/practicum.

Toetsvorm

Verslagen van twee individuele practische eindtoetsen.

Vereiste voorkennis

Toegepaste informatica (X_420227)

Literatuur

Dictaat is beschikbaar.

Doelgroep

3SBI

Algemene informatie

Vakcode X_420519
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. I.H.M. van Stokkum
Examinator dr. I.H.M. van Stokkum
Docenten dr. I.H.M. van Stokkum

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: