Gezondheidszorgsystemen

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht in de ontwikkeling, het klinisch
onderzoek en
het gebruik van medische apparatuur; deze kennis is voorwaarde voor het
succesvol toepassen van exacte wetenschappen in de geneeskunde en de
gezondheidszorg.

Inhoud vak

1) Innovatieve medische technologie: exacte wetenschappen gebruiken om
medische
problemen op te lossen met exacte kennis en medisch technologie;
2) Kennis van de organisatie en het gebruik van de Nederlandse
gezondheidszorg in het bijzonder de gebruikers en producenten van
medische apparatuur.
3) Wet- en regelgeving en normen inzake gebruik medische
apparatuur (incl. Investigational Medical Device Dossier)
4) Maten en methoden ter bepaling van werkzaamheid en
veiligheid van medische apparatuur.
5) Vereisten gesteld aan klinisch onderzoek van medische technologie
verricht in mensen.
5) Case studies.
6) Zelfstandig verwerven en beoordelen van informatie over medische
apparatuur.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges (=supervisie op voortgang schriftelijk
rapport & mondelinge voordracht). Beoordeling op basis van een beknopt
rapport/mondelinge voordracht over een zelf gekozen medisch apparaat.

Toetsvorm

Scriptie en voordracht.

Literatuur

Reader (beschikbaar bij aanvang vak).

Doelgroep

3MNW, 3N en 3W

Algemene informatie

Vakcode X_420528
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examinator dr. ir. T.J.C. Faes
Docenten dr. ir. T.J.C. Faes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: