Project biomedische beeldvorming

2019-2020

Doel vak

Het projekt heeft tot doel dat je je verdiept in een van de biomedische
beeldvormingstechnieken, inclusief de nieuwste ontwikkelingen op dat
gebied, je je oefent in het samenwerken in een team en het zowel
mondeling als schriftelijk rapporteren.

Inhoud vak

In periode 1 en 2 zijn binnen de minor biomedische beeldvorming
verschillende
beeldvormende technieken en toepassingen daarvan in de biofysische en
medische
wereld aan bod gekomen. Nu ga je je met een klein groepje verdiepen in
een van
deze technieken, analyseer je problemen en de ‘state-of-the-art’ om
uiteindelijk
een vernieuwend onderzoeksvoorstel over een verbetering van de techniek
of
een nieuwe toepassing voor NWO (ALW, ZonMW, of
STW) te schrijven.

Onderwijsvorm

Er zullen colleges verzorgd worden over onderzoeksfinanciering en over
onderzoeksvoorstellen schrijven; over schrijven in de engelse taal en
een
'inspiratie' college. De groepjes voeren een literatuuronderzoek uit op
een
onderwerp uit de biomedische beeldvorming; interviewen onderzoekers
werkzaam op dit gebied; doen een korte (2-3 dagen) labstage; schrijven
het onderzoeksvoorstel en presenteren dit aan commissie en
medestudenten.
Elk groepje wordt begeleidt door een teambegeleider met inhoudelijke
kennis op het gekozen
onderwerp.

Toetsvorm

Beoordeling van onderzoeksvoorstel en presentatie (V en Pres).

Literatuur

Handleiding en literatuur aangereikt door begeleiders.

Doelgroep

3MNW, 3N, 3WN

Overige informatie

Onderdeel van minor Biomedische Beeldvorming (miBB).

Algemene informatie

Vakcode X_420537
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.L. Groot
Examinator prof. dr. M.L. Groot
Docenten prof. dr. M.L. Groot
dr. F. Ariese

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: