Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

2019-2020

Doel vak

1. Verkrijgen van basisinzicht in de volgende bedrijfsaspecten:
• Ontwikkelingen in maatschappij en markten
• Vraag naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde producten en
diensten

2. Verkrijgen van basisinzicht in de wijze waarop deze ontwikkelingen en
veranderende vraag invloed uitoefenen op:
• Strategieën
• Marketing aanpakken
• Innovatie benaderingen
• Communicatie aanpakken
van bedrijven.

3. Verkrijgen van inzichten in de wijze waarop ecologische, sociale en
economische duurzaamheid kan worden geïntegreerd tot een nieuwe,
innovatieve bedrijfsvoering.

Inhoud vak

Organisatiestructuur, organisatiecultuur, organisatie-ontwerp,
contingenties, strategievorming, strategie-implementatie,
innovatieprocessen, marketingaanpakken, duurzaamheid,
people-planet-profit

Onderwijsvorm

In zes interactieve hoorcolleges wordt de leerstof wekelijks gedoceerd.
In zes interactieve casecolleges worden studenten wekelijks ingeleid in
een casus die betrekking heeft op de stof van die week.
Studenten maken een drietal opdrachten. Deze opdrachten worden uitgelegd
in drie speciaal daarvoor geroosterde colleges.
Totaal: 6 interactieve hoorcolleges; 6 interactieve casecolleges; 3
opdrachtcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (T): weegt voor 70 %; Indivueel; Herkansing via
hertentamen.
Verslag (V): weegt voor 30 %; Studenten vormen teams van 4 studenten.
Elk team levert drie verslagen in.
Het gemiddelde van deze drie verslagen vormt het eindcijfer van dit
deel; Herkansing via herstelverslagen.
Beide onderdelen (T en V) dienen minimaal met een 5.5 te worden afgerond
om het vak met een voldoende af te ronden.

Literatuur

Bossink, B.A.G., Masurel, E. (2017) Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. 2e druk. Groningen: Noordhoff.

Artikelen en hoofdstukken op Canvas

Doelgroep

2SBI

Overige informatie

"Management and Organization of Technological Innovation" of een
vergelijkbaar vak.

Aanbevolen voorkennis

"Management and Organization of Technological Innovation", of een
vergelijkbaar vak.

Algemene informatie

Vakcode X_420564
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. ir. B.A.G. Bossink
Examinator prof. dr. ir. B.A.G. Bossink
Docenten prof. dr. ir. B.A.G. Bossink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: