Management en organisatie voor technologische innovatie

2019-2020

Doel vak

1. Verkrijgen van basisinzicht in technologische innovatieprocessen op
individueel-ideatie niveau (innovatieleiders, innovatiekampioenen en
innovatieve ondernemers)

2. Verkrijgen van basisinzicht in technologische innovatieprocessen op
organisatie-creatie niveau (innovatieteams, innovatieprojecten en
innovatieve bedrijven)

3. Verkrijgen van basisinzicht in technologische innovatieprocessen op
omgevings-institutioneel niveau (markt & maatschappij, kennis &
technologie, beleid en regulatie)

4. Verkrijgen van basisinzicht in interacterende technologische
innovatieprocessen op ideatie-, creatie- en institutionalisatieniveau.

Inhoud vak

Ideatie-creatie-omgeving, innovatieleiders, innovatiekampioenen,
innovatieve ondernemers, innovatieteams, innovatieprojecten, innovatieve
organisaties, markt & maatschappij, kennis & technologie, beleid &
regulatie

Onderwijsvorm

In zes interactieve hoorcolleges wordt de leerstof wekelijks gedoceerd.
In zes interactieve casecolleges worden studenten wekelijks ingeleid in
een casus die betrekking heeft op de stof van die week.
Studenten maken een aantal opdrachten. Deze opdrachten worden toegelicht
in drie speciaal daarvoor geroosterde colleges
Totaal: 6 hoorcolleges; 6 interactieve casecolleges; 3 opdrachtcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (T): 70 %; Individueel; Herkansing via hertentamen
Verslagen (V): 30 %;
Studenten vormen teams van vier studenten en elk team levert drie
verslagen in. Het gemiddelde van deze verslagen is het eindcijfer voor
dit onderdeel; Herkansing via herstelverslagen. Om het vak af te sluiten
met een voldoende moet voor beide onderdelen (T en V) minimaal een 5.5
worden gescoord.

Literatuur

Bossink, Bart (2018) Innovatiemanagement. Groningen/Utrecht: Noordhoff
Uitgevers, pp. 276.

Doelgroep

1SBI, 1IMM

Afwijkende intekenprocedure

Studenten IMM die engelstalig zijn en de Nederlandse taal niet machtig, kunnen aanspraak maken op een alternatief engelstalig cursusprogramma voor dit vak.

Algemene informatie

Vakcode X_420565
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. ir. B.A.G. Bossink
Examinator prof. dr. ir. B.A.G. Bossink
Docenten prof. dr. ir. B.A.G. Bossink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: