Duurzame chemie

2019-2020

Doel vak

Kennis maken met, en analyse van algemene ideeën achter het concept
duurzame chemie en haar belang voor het ontwikkelen van duurzame
chemische technologie vanuit een chemisch perspectief.

Inhoud vak

Duurzame technologische ontwikkeling en duurzame chemie gaan hand in
hand. In dit vak komen een aantal concepten en principes aan de orde die
dit illustreren. We zullen ingaan op atom-economy en welke chemische
reacties daarbij horen, maar ook chemische afvalproblematiek wordt
besproken en hoe het ontwerpen van een chemisch productieproces hierbij
het beste kan aansluiten. Onderwerpen als katalyse,
oplosmiddelproblematiek, gebruik van biomassa, zonne-energie en het
gebruik van andere alternatieve strategieën om de energieconsumptie van
chemische processen te minimaliseren.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

M. Lancaster, Green Chemistry; An Introductory text, 2e editie, RSC,
Cambridge UK, ISBN 978-1-84755-873-2

Doelgroep

1-SBI

Overige informatie

Al Gore won in 2006 een Oscar voor zijn documentaire "An Inconvenient
Truth". Sinsdien zijn broeikasgassen, de opwarming van de aarde en een
duurzame ontwikkeling van onze high-tech westerse maatschappij thema’s
die hoog op de politieke en sociaal-economische agenda’s staan.
Energie-, afval- en grondstoffenproblematiek vormen dan ook een van de
grootste uitdagingen voor de chemische wetenschappen.
Scheikunde neemt dus een sleutelpositie in die cruciaal is voor de
thema’s energie en leven die centraal staan in het SBI curriculum. Bij
het vak duurzame chemie vergaren de SBI studenten de broodnodige kennis
om bv. chemische reacties (de basis van productieprocessen) aan te
passen en te verbeteren. Bij de productie van geneesmiddelen komt
bijvoorbeeld 100 keer zoveel afval vrij als dat er aan geneesmiddel
ontstaat. Om deze verspilling terug te dringen zijn schonere
productiemethoden noodzakelijk. Bij voorkeur moeten dit algemene
methoden zijn, die niet alleen bruikbaar zijn voor de productie van
geneesmiddelen, maar ook toepasbaar zijn voor het fabriceren van
hoogwaardige materialen, energiedragers of katalysatoren.

Algemene informatie

Vakcode X_420568
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Slootweg
Examinator dr. J.C. Slootweg
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: