Medische natuurwetenschappen en samenleving

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak is om
- inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke rol van medisch
natuurwetenschappelijk onderzoek,
- academische vaardigheden zoals schrijven, spreken en discussiëren te
ontwikkelen,
- een eerste aanzet te zijn voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Inhoud vak

De cursus zal bestaan uit twee onderdelen:

1. Loopbaanperspectief, met een aantal gastcolleges en interviews van
mensen die in een biomedisch beroep werkzaam zijn of waren en/of die een
biomedische opleiding hebben genoten. Dit onderdeel wordt afgesloten met
een individueel reflectieverslag.

2. Groepsopdracht, waarin een groep van meerdere studenten een medisch-
maatschappelijk probleem uitwerkt en presenteert in
a) een schriftelijke presentatie in de vorm van een wetenschappelijk
artikel en
b) een korte mondelinge presentatie en waarin elke student ook één
artikel van een
andere groep studenten beoordeelt volgens het peer review systeem.

Onderwijsvorm

(Gast)colleges, presentatie, peer-review en zelfstudie

Toetsvorm

- artikel
- mondelinge presentatie

Verder dienen reflectieverslag en beoordeling artikel (peer-review) naar
behoren te zijn afgerond.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

1MNW

Overige informatie

Er wordt intensief gebruik gemaakt van Canvas.

Algemene informatie

Vakcode X_430013
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Bhulai
Examinator dr. A. Bhulai
Docenten dr. A. Bhulai

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: