Fysica: electriciteit en magnetisme

2019-2020

Doel vak

Doelstelling van het college Fysica: Electriciteit en Magnetisme is de
discussie van basisbegrippen van de natuurkunde uit te breiden en
diegene te introduceren die ten grondslag liggen aan de elektrische en
magnetische verschijnselen in de levende natuur.

Inhoud vak

Fysica is de wetenschap die de eigenschappen van de materie beschrijft
in termen van natuurwetten. De fysica speelt bij het begrijpen van de
eigenschappen van de levende materie en het menselijk lichaam een
essentiële rol. In dit college zullen de verschillende wetten behandeld
worden die aan het einde de Maxwell vergelijkingen opleveren, die alle
elektromagnetische verschijnsels beschrijven kunnen. In enkele colleges
komt de relatie tussen elektromagnetisme en verschillende essentiële
levensprocessen aan de orde.

Onderwijsvorm

Voorstudie met behulp van Mastering Physics (verplicht), vragencollege,
werkcollege (verplicht) en zelfstudie.

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Doelgroep

2SBI

Algemene informatie

Vakcode X_430069
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W.M.G. Ubachs
Examinator prof. dr. W.M.G. Ubachs
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: