Structure Biology

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het verkrijgen van inzicht in de moleculaire elementen die de basis
vormen van de structuur en functie van biomoleculen. Tevens, het opdoen
van kennis over de methoden die gebruikt worden om de structuur en
functie van eiwitten te analyseren.

Inhoud vak

Moleculaire eigenschappen van structurele elementen van DNA, lipiden en
eiwitten, waarbij de krachten en interacties die bepalend zijn voor de
structuur, de functie en de flexibiliteit van eiwitten besproken zullen
worden. Vervolgens worden de grondbeginselen en toepassingen van een
aantal van de technieken die gebruikt worden om de macromoleculaire
structuur experimenteel te bepalen en de dynamische
structuurveranderingen zichtbaar te maken behandeld. Daaronder vallen de
kristallisatie gevolgd door Röntgendiffractie,
NMR spectroscopie en electronen spectroscopie. Ook
zullen de principes en toepassingen van computationele structuurbepaling
(eiwit-modelering) behandeld worden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, opdrachten.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Branden, C., and Tooze, J., Introduction to Protein Structure, Garland,
1999.

Doelgroep

3F,3S, mi-AMPS

Overige informatie

Voor PyMOL-oefeningen installeer PyMOL v0.99 en neem een ​​computermuis
met drie knoppen mee, want een touchpad is niet voldoende.

Toelichting Canvas

Lezingenmateriaal en aanvullend materiaal worden gepubliceerd in CANVAS.

Aanbevolen voorkennis

Project Kanker (MNW), Cursus Biochemie (S/F/MNW).

Algemene informatie

Vakcode X_430080
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. S. Hennig
Examinator dr. S. Hennig
Docenten dr. S. Hennig
dr. D.P. Geerke

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: