Klinische en analytische chemie

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit studieonderdeel is aanleren van de principes en het
toepassen van de analytische chemie in een klinisch-chemische context.

Inhoud vak

De instrumentele analyse speelt een belangrijk rol in de klinische
chemie. Het gaat dan om de methodieken die gebruikt kunnen worden voor
preventie, diagnostiek en therapie in een klinische omgeving. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden zullen de principes,
toepassingsmogelijkheden, betrouwbaarheid, voorspellende waarde enz. de
revue passeren. Het uitwerken van de praktijkvoorbeelden zal gebeuren
aan de hand van de fysisch-chemische eigenschappen van de te bepalen
verbindingen en de biologische matrix waarin deze verbindingen aanwezig
zijn.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (75%) en werkcollege (25%).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over de gehele leerstof (75%) en een tussentoets
over het eerste deel van de leerstof (25%). Bij een onvoldoende voor de
tussentoets, telt het schriftelijk tentamen voor 100%.

Literatuur

Materiaal beschikbaar gesteld door de docenten. Achtergrond informatie
over de behandelde stof kan worden gevonden in J.P.F.M. van Eerd,
Klinische Chemie voor Analisten, deel 1 en Deel 2, Heron Reeks.

Doelgroep

1MNW, 3-SBI, mi-Sc, mi-BI

Algemene informatie

Vakcode X_430510
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Haselberg
Examinator dr. R. Haselberg
Docenten dr. R. Haselberg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: