Moleculaire principes

2019-2020

Doel vak

Dit vak beoogt de bouwstenen aan te dragen waarop alle chemische
disciplines rusten en zodoende een solide fundament voor de gehele
hierop volgende studie Farmaceutische Wetenschappen te leggen.
Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd de scheikunde in de context van
andere natuurwetenschappen te plaatsen alsmede haar relevantie voor het
verschijnsel leven duidelijk te maken.

Inhoud vak

Chemie is de wetenschap van stoffen, hun structuur en eigenschappen, en
met name hun omzetting via chemische reacties. Binnen Farmaceutische
Wetenschappen alsmede binnen andere natuurwetenschappen neemt de chemie
een centrale plaats in en heeft vele raakvlakken met de andere
disciplines, van de fysica tot en met de biologie.

In de eerste helft (periode 1) wordt het multidisciplinaire karakter
geaccentueerd door het behandelen van fundamentele moleculaire principes
die relevant zijn in de context van de verschillende
natuurwetenschappen. In dit kader zullen o.a. aan bod komen:
"evenwichten", "pH berekeningen", "oplosbaarheid", "oxidatietoestand",
"redoxchemie", "meetresultaten", "reproduceerbaarheid", "inleiding
organische chemie", "inleiding biochemie", "chemische herkenning" en
"inleiding medicinale chemie".

Bij de overgang naar de tweede helft (periode 2) blijft de aandacht voor
het multidisciplinaire karakter van de scheikunde centraal staan maar
verschuift het zwaartepunt van het vak naar fysisch-chemische aspecten
van de scheikunde. In dit kader komen aan bod "energie en
thermodynamica", "kinetiek", "atomaire structuur", "moleculaire
structuur", "chemische binding" en "chemische binding in organische
moleculen".

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege.

Dit vak bevat ook e-learning componenten. Het is daarom belangrijk dat
je bij de colleges altijd een electronisch device bij je hebt.

Toetsvorm

Twee deeltentamens, en twee herdeeltentamens. Voor beide delen van dit
vak moet minstens een voldoende gehaald worden (er geldt dus geen
compensatieregeling)

Vereiste voorkennis

VWO

Literatuur

Voor dit zijn vak zijn twee boeken nodig:

[1] Steven S. Zumdahl & Donald J. DeCoste, Chemical Principles, 8th Ed.,
Brooks/Cole Cengage Learning, 2016

[2] Clayden, Greeves and Warren, Organic Chemistry, 2nd Ed., Oxford
University Press, 2012
(Dit Clayden boek wordt ook nog gebruikt voor twee andere vakken in jaar
1 en jaar 2)

Doelgroep

1F

Overige informatie

Dit vak als geheel kan alleen behaald worden indien beide deeltentamens
met een voldoende worden afgesloten. Er geldt dus geen
compensatieregeling.

Algemene informatie

Vakcode X_430580
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M. Wijtmans
Examinator dr. M. Wijtmans
Docenten prof. dr. C. Fonseca Guerra
prof. dr. F.M. Bickelhaupt
dr. M. Wijtmans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Onderwijs, Werkcollege, Hoorcollege, Overig
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: